alap kép

Foglalkoztatási jog

A felgyorsult gazdasági folyamatok és jogszabályi változások miatt a foglalkoztatási jog minden vállalkozás életében kulcsfontosságúvá vált. Emellett Magyarországon az új Munka Törvénykönyve alapjaiban módosítja a munkajogi kapcsolatokat, ez pedig számos fontos döntés meghozatalát igényli.

Ebben a környezetben ügyfeleink elvárásai is megváltoztak. Már nem csupán a szabályok és normák ismertetését, hanem komplex jogi megoldásokat várnak el, amelyek a kapcsolódó jogterületekre, a hatósági engedélyekre, továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási szabályok helyes alkalmazására is kiterjednek.

Ügyfeleink számára az átgondolt és részleteiben kidolgozott belső szabályzatok rendszere, illetve a kapcsolódó gyakorlati szabályok bemutatása jelentős megtakarításokat és sikeresen működtethető belső szervezetet eredményezhet. Ezért a sikerre szánt vállalati működés kulcsa a munkajogi szabályok helyes és hatékony alkalmazása.

Kollégáink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek az individuális munkajogi kérdésektől kezdve a vállalatcsoport-szintű foglalkoztatási problémákon át a kollektív munkajog esetkörében felmerülő kérdéskörökig, így biztosítva az ügyfeleink magas színvonalú, hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelő kiszolgálását.

Amiben Ügyfeleink számíthatnak ránk:

 • munkaszerződések, vezetői munkaszerződések, vállalati szabályzatok, kollektív szerződések és ügyrendek kidolgozása,
 • belső, munkavállalókat érintő adatkezelési tájékoztató, szabályzatok kidolgozása, meglévő adatvédelmi dokumentáció átvizsgálása, adatkezeléssel kapcsolatos problémák megoldása,
 • vállalatok hatékonyabb működését célzó munkajogi megoldások kidolgozása: teljesítménymenedzsment, munkaidő-beosztás, atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásával összefüggésben történő tanácsadás, auditálás,
 • a munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatos ügyekben történő képviselet, ideértve csoportos létszámleépítések lebonyolítását is,
 • munkaügyi jogvitákban, kollektív munkajogi kérdésekben képviselet,
 • a munkajogi szabályokra való hatékony felkészülésben – kihelyezett vállalati képzések, tréningek, workshopok tartása,
 • munkajogi szabályozás vállalkozásokon belüli kidolgozása,
 • vállalkozások munkajogi és kapcsolódó jogterületi (pl. adatvédelmi) szempontú megfelelőségi vizsgálata,
 • munkahelyi diszkriminációval, zaklatással (mobbinggal) kapcsolatos problémák megoldása munkajogi szabályok és az egyenlő bánásmód követelményének aspektusaiból,
 • határon átnyúló munkajogi problémák kezelése, külföldi munkavállalás, belföldi munkavállalási engedély ügyintézése,
 • munkajog az Európai Unióban, munkaerő kölcsönzési megállapodások készítése.

Munkajoggal összefüggő szolgáltatás csomagok:

Basic: munkajogi auditálás, átvilágítás, meglévő munkaszerződések, valamint ahhoz kapcsolódó dokumentumok megfelelőségi vizsgálata, véleményezése

Medium: munkaviszonnyal összefüggő alapdokumentáció teljeskörű elkészítése (munkaszerződések, munkaköri leírások, tájékoztatók) atipikus munkaviszonyok esetében is (+Basic, amennyiben az szükséges),

Advanced: munkaviszony alapdokumentációjának elkészítésén túl munkáltatói, illetve belső adatvédelmi szabályzatok, tájékoztatók készítése, mind induló, mind meglévő vállalkozások esetén kihelyezett (helyszíni) tréningek, workshopok tartása, tanácsadás (+ Basic, amennyiben az szükséges),

Advanced Plus: munkaviszony alapdokumentációjának elkészítésén túl munkáltatói, illetve belső adatvédelmi szabályzatok, tájékoztatók készítése, induló vállalkozások esetén kihelyezett (helyszíni) tréningek, workshopok tartása (Advanced), továbbá vállalatok hatékonyabb működését célzó munkajogi megoldások kidolgozása: teljesítménymenedzsment, munkaidő-beosztás, atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásával összefüggésben történő tanácsadás, auditálás, igény esetén adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása,

„Court Package”: Fentiek igénybevétele nélkül, illetve igénybevétele mellett is jogi képviselet ellátása munkaügyi jogviták esetében („a felszólító levelek elkészítésétől egészen a Kúriáig”).