alap kép

Jogviták kezelése

Szeretné széleskörű tájékoztatásunk birtokában látni, hogy jogi problémája milyen megoldási lehetőségeket rejt magában? Egyedülálló szolgáltatásunk közé tartozik a jogvitákat megelőzően az ügyek teljes körű átvilágítása, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a legjobb döntési helyzetbe kerüljön. Nem mindig a peres eljárás a legmegfelelőbb megoldás, de van, hogy elkerülhetetlen.

A jogi megoldások közismert lassúsága, bonyolultsága, illetve magas költsége miatt kiemelt jelentősége van a jogviták területén szerzett tapasztalatoknak, a gyakran változó jogszabályok részletes ismeretének és a technikai felkészültségnek. A Dr. Nemes Ügyvédi Iroda egyike a peres ügyek területén legtöbb ismerettel rendelkező ügyvédi irodáknak, kollégáink a “hagyományos” gazdasági jogviták mellett képviseletet látnak el többek között közigazgatási és adóügyekben is. Utóbbi területen szoros együttműködést alakítottunk ki adótanácsadó, illetve könyvvizsgáló irodákkal, ami lehetővé teszi az adójogi vita gyors átlátását és a hatékonyabb perképviseletet. Irodánk felkészült a követelésbehajtási ügyek kezelésére is, amihez komoly informatikai háttérrel és képzett adminisztrátor munkatársakkal rendelkezik.

Amiben Ügyfeleink számíthatnak ránk:

  • gazdasági jogvitájának hatékony képviselete,
  • követelésbehajtási ügyek vitele és az adós-portfólió teljes körű menedzselése,
  • hatóságok (adóhatóság, versenyhivatal, fogyasztóvédelmi szervek, stb.) határozatainak bíróság általi felülvizsgálata,
  • a jogvitákkal kapcsolatos folyamatos tanácsadás,
  • jogi átvilágítás: az ügyek minden részletére kiterjedő, jogi szakértői véleményalkotás, amely birtokában költség kímélő döntéseket hozhat jogvitáiban.