alap kép

Startup (befektetési) jog

Az utóbbi időben nagyon divatos fogalom lett a „start up”, az induló cégek előszeretettel illetik magukat ezzel a névvel. De valójában mit is jelent ez a kifejezés, és létezik-e start up jog?

Jogi szempontból a startup vállalkozás nem jelent elkülönült jogintézményt, de még csak elkülönült cégformát sem. Lényegében egy startup cég is ugyanazon társasági jogi keretek között működik, mint egy hagyományos kkv. A gazdasági fogalomból levezethető, kkv-k és startupok között fennálló különbség – tehát a növekedés lehetősége – jogilag abban a tekintetben nyer jelentőséget, hogy a magyar cégjogi keretek között működő startup céget már a befektetés előtt fel kell készíteni a – valószínűleg – nemzetközi piacról érkező befektetők általános elvárásaira. A tulajdonosok és a befektetők érdekeinek védelme céljából figyelemmel kell lenni továbbá a befektetés pillanatában rendelkezésre álló magyar társasági jogi és cégjogi eszközökre is. Amennyiben ugyanis a cég külföldi befektetővel kerül kapcsolatba, bizonyosan előtérbe kerülnek a magyar jogban eddig nem túl gyakran alkalmazott, tipikusan angolszász jogintézmények. Némi kreativitással ezek, a hazai jog számára ismeretlen minták is megvalósíthatóak a magyar cégjogi keretek között.

Az ún. “startup jog” szempontjából a legnagyobb jelentőséggel a szindikátusi szerződések bírnak, legyen szó akár az alapításkor kötött, akár a befektető belépésekor újraírt szindikátusi szerződésről. E vonatkozásban pedig a legfontosabb feladatunk, hogy nem elég csupán lefordítani az angolszász startup jogban alkalmazott jogintézményeket magyarra, hanem figyelemmel kell lenni azok gyakorlati működésére és alkalmazhatóságára is.

Az úgynevezett start up vállalkozások területén széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk, akár a szakmai oldal, akár a pénzügyi befektetői oldal érdekeit kell egy ügylet során képviselnünk.

Amiben Ügyfeleink számíthatnak ránk:

 • start up társaságok megalapítása,
 • befektetők belépése érdekében a jogi folyamtok előkészítése,
 • szindikátusi szerződés elkészítése, módosítása,
 • szakmai befektető vagy pénzügyi befektető jogainak védelme.

Alakuló és vállalati csomag

 • átbeszéljük, hogy milyen szerződésekre van szüksége,
 • létesítő okirat szerződés elkészítése,
 • munkaszerződés, munkaköri leírások, munkavállalói tájékoztató, munkajogi szabályzatok elkészítése,
 • alaptevékenységhez, illetve működéséhez kapcsolódó típusszerződések elkészítése,
 • szindikátusi szerződés elkészítése,
 • titokvédelmi szabályzat elkészítése,
 • adatkezelési szabályzat elkészítése.