alap kép

Szellemi alkotások joga

A tulajdon forradalma

Ha megkérdezünk valakit, mi jut eszébe a gazdagságról, valószínűleg kézzelfogható dolgokra fog gondolni, mint egy ház, egy autó stb. Az elmúlt néhány évtized során azonban a legnagyobb gazdagság és hatalom a szellemi tulajdon, azaz a TUDÁS köré koncentrálódott, hiszen egyre inkább tudás-vezérelt társadalomban élünk. A vállalkozás erejét adó vagyon eltolódott a hagyományos termelőeszközöktől, ami a föld, a munka és a tőke, a fizikailag meg nem ragadható tudás irányába. Tudás az emberi ész, értelem hasznos terméke. A tudás óriási hatalom, amely eszmei mivolta ellenére képes egy üzletet jobbra fordítani hozzájárulva annak jövedelmezőségéhez.

A múltban egy hagyományos cég vezetői úgy gondolták, hogy a materiális javak, mint a föld, épületek, a gépek és a pénz az igazán értékes eszközök a vállalkozás számára. Az idők során azonban a világ nagyot változott. Most egyre több vállalkozás szembesül azzal, hogy a szellemi javak, mint például az új ismeretek vagy műszaki fejlesztések egyre értékesebb eszközökké vállnak, miközben a tárgyi eszközök egyre kisebb mértékben befolyásolják a versenyképességüket.

Tudás + Kreativitás + Innováció = Szellemi javak > Szellemi tulajdon > Üzlet

Mindenki tudja, hogy a mai ádáz piaci versenyben a folyamatos innováció és a végtelen kreativitás kulcsfontosságúvá lép elő, a versenyképesség növelésében. A szellemi javak éppen ezért kerülnek a figyelem középpontjába. Nemcsak a nagy cégeknek, hanem a kis- és középvállalkozásoknak is arra kell törekedniük, hogy minél inkább kihasználják a szellemi javaikat.

A szellemi tulajdon védelme

Fel sem kell tennünk a kérdést, hogy egy ingatlant vagy egy autót hasznos-e biztosítani bármilyen károsodás ellen. Ha a tudás és az ennek nyomán kialakuló szellemi javak ilyen értékessé váltak, miért ne lenne szükség arra, hogy ugyanolyan biztonságban tudjuk azokat, mint az egyéb vagyontárgyainkat? Éppen ezért kell a vállalkozásoknak jogi védelmet biztosítaniuk a szellemi javaik megóvása érdekében. Ez a védelem pedig a szellemi tulajdon-jogok megszerzéséből és fenntartásából áll.

A szellemi javak védelmezése nem egyszerű faladat, egy külön szakma, így bármilyen kérdés esetén szakember igénybevételét javasoljuk. Az alapokkal, vagyis, hogy a különböző szellemi javak milyen szellemi tulajdon-joggá válhatnak, minden cégvezetőnek tisztában kell lennie. A szellemi javak csoportjai különböző szellemi tulajdon-jogokkal oltalmazhatók. Szellemi tulajdon-jogokat a szellemi javak különböző csoportjaira lehet szerezni.

A szellemi tulajdon egy befektetés. Egy megfelelő befektetés pedig döntő fontosságú a vállalkozások piaci értékének növelésében. A piacok az Ön cégét eszközein, jelenlegi üzleti tevékenységén és a jövőbeni profitkilátásokon keresztül értékelik. A várható profit mértékét jelentősen befolyásolhatja például a kulcsfontosságú szabadalmak vagy más szellemi tulajdonjogok megszerzése. Számos példa van arra, hogy a vállalkozás piaci értéke egyik napról a másikra növekedett azáltal, hogy kulcsfontosságú műszaki területeken jelentős szabadalmakat szereztek. Hasonlóan egy jó védjegy, amely jó hírnévvel rendelkezik a fogyasztók körében, szintén növelheti egy cég piaci értékét, döntően hozzájárulva ahhoz, hogy a cég termékei és szolgáltatásai vonzóbbá váljanak az ügyfelek számára.

Gondoljon bele, azzal, hogy megfelelően védi vállalkozása szellemi javait „két legyet üt egy csapásra”, hiszen a versenytársakkal szembeni védelmen túl, növeli cége értékét és biztosítja eredményességét.

A Dr. Nemes Ügyvédi Iroda két évtizedes tapasztalattal bír a szellemi tulajdon védelme területén.

Amiben Ügyfeleink számíthatnak ránk:

  • szellemi tulajdonnal összefüggő átvilágítás, szellemi tulajdoni portfólió összeállítása,
  • nemzeti-, európai védjegy lajstromozás,
  • szabadalmi, használati minta, formatervezési minta bejelentés,
  • szellemi tulajdon használatára vonatkozó (licensz) szerződések készítése véleményezése,
  • szellemi tulajdon megsértésével összefüggő jogviták kezelése.