alap kép

Üzleti-, és kereskedelmi jog

A kereskedelmi, illetve manapság ismertebb nevén üzleti jog, mint összefoglaló jogág számos területen hálózza be életünket. Irodánk – ügyfelei versenyképessége érdekében – fokozott figyelmet szentel ennek a jogterületnek. Mivel a megbízóink jelentős részét képező gazdasági társaságokat elsősorban ez a jogterület érinti, a kereskedelmi jogi részleg irodánk zászlóshajója. Hatékony és első osztályú megoldásokat kínálunk a vállalati és kereskedelmi ügyletek széles körében.

Irodánknak mélyreható tapasztalata van a társasági jog, a tőkepiacok, a vállalatirányítás, a jogi szerkezetátalakítási kérdések és az ezekkel összefüggő valamennyi területen.

A Dr. Nemes Ügyvédi Iroda több állami tulajdonú gazdasági társaság, energiaszektorban működő multinacionális nagyvállalat, önkormányzat és számos hazai kis- és középvállalkozás jogi folyamatai felett őrködik.

Irodánkat gyakran alkalmazzák tanácsadóként a nagyobb hazai és nemzetközi tranzakciókban és jogi felülvizsgálatokban.

Számos tapasztalattal rendelkezünk a komplex kereskedelmi megállapodások kidolgozásában és tárgyalásában számos iparágban. Segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a szerződéses kapcsolatok során felmerülő problémák megoldásában, illetve kockázatok értékelésében. Célunk, hogy megbízóink üzleti igényeit jogi megoldásokká alakítsuk át.

Függetlenül attól, hogy egy kereskedelmi szerződés melyik szereplője érdekében járunk el, mindig üzleti szempontból koncentrált tanácsokat nyújtunk, amelyek ügyfeleink üzleti és jogi érdekeit szolgálják.

Amiben Ügyfeleink számíthatnak ránk:

 • gazdasági társaságok alapítása, alapító dokumentumainak módosítása,
 • gazdasági társaságok átszervezése, átstrukturálása, megszüntetése,
 • folyamatos jogi megfelelőségi szolgáltatások a gazdasági társaságok működése során (igény szerint inhouse jelleggel),
 • vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos ügyek,
 • kintlévőség kezelés,
 • hitelezői igényérvényesítés,
 • fizetésképtelenségi eljárások,
 • adásvétel, kereskedelmi közvetítői szerződések, fogyasztói szerződések elkészítése, véleményezése,
 • hitelező és befektető védelem,
 • szakértőkkel együttműködve adó- és számviteli kérdésekben tanácsadás, valamint adóügyi eljárásokban képviselet ellátása,
 • fuvarozási-, szállítmányozási szerződések, határokon átívelő kereskedelmi ügyletek jogi támogatása,
 • az Európai Unió területén a szolgáltatások szabad áramlásával kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés,
 • versenyjogi tanácsadás és az ide kapcsolódó jogok érvényesítése.

Működő cégeknek kínált átvilágító-, illetve jogi megfelelőségi szolgáltatás csomagok

 • cégjogi átvilágítás
 • munkajogi átvilágítás
 • szellemi tulajdonjogi átvilágítás

START:

 • létesítő okirat okirat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintése és az esetleges hiányok feltárása,
 • munkaszerződések, munkajogi szabályzatok (SZMSZ, titokvédelmi szabályzat stb.) áttekintése és az esetleges hiányok feltárása,
 • adatkezelési szabályzat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintése és az esetleges hiányok feltárása.

MEDIUM:

 • létesítő okirat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintése és az esetleges hiányok feltárása és a szükséges módosítások elvégzése,
 • munkaszerződések, munkajogi szabályzatok (SZMSZ, titokvédelmi szabályzat stb.) áttekintése és az esetleges hiányok feltárása és a szükséges módosítások elvégzése,
 • adatkezelési szabályzat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintése és az esetleges hiányok feltárása és a szükséges módosítások elvégzése,
 • a társaság weboldalának, webáruházának működésével kapcsolatos jogi eljárások, szabályzatok (ÁSZF, adatkezelési szabályzat) áttekintése és az esetleges hiányok feltárása.

PRO:

 • létesítő okirat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintése és az esetleges hiányok feltárása és a szükséges módosítások elvégzése,
 • munkaszerződések, munkajogi szabályzatok (SZMSZ, titokvédelmi szabályzat stb.) áttekintése és az esetleges hiányok feltárása és a szükséges módosítások elvégzése,
 • adatkezelési szabályzat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintése és az esetleges hiányok feltárása és a szükséges módosítások elvégzése,
 • a társaság weboldalának, webáruházának működésével kapcsolatos jogi eljárások, szabályzatok áttekintése, az esetleges hiányok feltárása és a szükséges módosítások elvégzése,
 • a társaság által igényelt egyéb szabályzatok elkészítése (gépjárműhasználati, mobiltelefonhasználati szabályzatok),
 • a társaság szellemi tulajdonainak auditálása, a szellemi tulajdon portfóliójának kialakításával kapcsolatos lehetőségekről történő tájékoztatás.

PRO-ÁLLANDÓ:

 • valamennyi a PRO csomagban meghatározott szolgáltatás havi általánydíj fejében történő biztosítása,
 • peres, nem peres eljárásokban való képviselet ellátása értékhatártól függően,
 • valamennyi a társaság által igényelt szerződés elkészítése típustól függetlenül,
 • igény esetén a szolgáltatás tanácsadási részének meghatározott napon in house-jelleggel történő biztosítása,
 • ügyeleti kapcsolattartó biztosítása, a sürgős kérdések megválaszolása érdekében munkaidőn kívül is.